Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Kamu Kontrol Standartlarını Buradan İndirebilirsiniz.Birimimiz Kalite Komisyonu üyelerine buradan ulaşabilirsiniz.

KYS-İA-016-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Doğrudan Temin İş Akış Süreci

KYS-İA-017-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emekli Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-018-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fatura Ödemeleri İş Akış Süreci

KYS-İA-019-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci

KYS-İA-020-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-021-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYS-İA-022-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir Dışı Araç Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-023-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şehir İçi Araç Görevlendirme İş Akış Süreci

KYS-İA-024-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Alımları İş Akış Süreci

KYS-İA-025-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-026-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bağış ve Yardım Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-027-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-028-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-029-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-030-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-031-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-032-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akışı

KYS-İA-033-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-034-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-035-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yurtiçi- Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci


İç ve dış paydaşlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Danışma Kurulu Üyelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran Görüntüsü 28