Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

 Personel

Satınalma ve Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü
Fatma TEMÜR
Fatma TEMÜRŞef
ftemur@kastamonu.edu.tr
0366 280 13 10
İsmail YILDIRIM
İsmail YILDIRIMBilgisayar İşletmeni
iyildirim@kastamonu.edu.tr
0366 280 13 13
Sıtkiye UÇAR
Sıtkiye UÇARŞef
sitkiye@kastamonu.edu.tr
0366 280 13 11
Mustafa ÖZDEMİR
Mustafa ÖZDEMİRBüro Personeli
mustafaozdemir@kastamonu.edu.tr
0366 280 13 06
Zeliha ÖZÜDOĞRU HITA
Zeliha ÖZÜDOĞRU HITAŞef
zozudogru@kastamonu.edu.tr
0366 280 13 18
Aynur OKAY
Aynur OKAYSürekli İşçi (Temizlik)
aokay@kastamonu.edu.tr
0366 280 13 00