Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Plaka Kayıt ve Değişiklik Formu

Drag and drop files here or Browse
1. Kastamonu Üniversitesi PTS kullanan kişiler araç değişikliği olması durumunda plaka değişikliğini https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/component/content/article/pts?catid=12&Itemid=101 üzerinden bildirmesi gerektiğini,
2. Kastamonu Üniversitesi PTS'den yararlandığı sırada, kayıt evraklarında yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
3. Kastamonu Üniversitesi PTS'den ruhsat bilgisi kayıtlı aracı dışında başka araçlarda kullanarak Kastamonu Üniversitesi'ni başka kişi ya da kuruluşlarla hukuki bir durumun vuku bulmasından doğacak cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
4.Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılan veya memuriyetten çıkarılan kişilerin PTS giriş yetkilerinin Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı tarafından iptal edileceğini,
5. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Kastamonu Üniversitesi Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı'nın gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi PTS'den çıkarma hakkına sahip olduğunu,
6. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,